top of page

Werkwijze

Het eerste therapeutische consult:

Bij de eerste afspraak zal ik een uitgebreid vraaggesprek afnemen, dit zal ongeveer één uur in beslag nemen. Op deze manier kan ik een goed beeld vormen. Er wordt afgesloten met een ontspannend massage. Hierdoor kunt u al kort ervaren hoe de werking van een massage kan zijn. Het kan voorkomen dat een intake meer tijd nodig heeft, dit bespreken wij. Tijdens de massage neem ik de voet waar met mijn handen, mijn bevindingen noteer ik, en bespreek ik met u. Het totale consult is maximaal anderhalf uur

Een intake is zeer van belang om een goed behandelplan te kunnen maken. Er wordt rekening gehouden met constitutie, voeding en lifestyle. Ook aandoeningen die zich eerder hebben voorgedaan worden meegenomen in de intake.  

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandeling. 

Als u besluit met mij verder te willen zal ik aan de hand van mijn bevindingen in uw voet en de gegevens uit het vraaggesprek een op maat gemaakt behandelplan schrijven. In het volgende consult zal ik dit met u bespreken.

Het therapeutische vervolgconsult

De vervolgconsulten zijn minimaal één uur. Dit om de kwaliteit te waarborgen. Het consult bestaat uit een voortgang/evaluatiegesprek, massage, ooracupunctuur, coaching en voedingsadvies. 

Juist het stukje coaching vind ik belangrijk. Het is prettig om samen aan uw gezondheid te werken. Dit is tevens de voorwaarde van mijn behandeling. 

Het kan nodig zijn om de duur van een consult te verlengen. Dit gebeurt altijd in overleg met u, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. 

Het aantal vervolgconsulten is afhankelijk van de conditie van uw lichaam. Daarnaast reageert elk lichaam anders. Er zal regelmatig geëvalueerd worden. Aan de hand van de evaluatie zal de regelmaat en duur van de consulten worden vastgesteld. 

Grenzen en verantwoordelijkheden:

Het respecteren van grenzen vind ik erg belangrijk. Zowel die van u als Cliënt, als die van mij als behandelaar. Ik streef ernaar om dit altijd met u bespreekbaar te maken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een samenwerking ontstaat tussen u en mij zodat we samen aan uw gezondheid kunnen werken.

Dit betekend dat ik mijn verantwoordelijkheden neem om u naar eer en geweten te behadelen. Zorgvuldig om ga met persoonlijke gegevens. Ook onderzoek ik de klacht, en maak hier een op maat gemaakt behandelplan van. Verder volg ik nascholing en intervisie om mijn professionaliteit te bevorderen. Als laatst stuur ik mijn factuur op tijd, zodat u die bij uw verzekering kunt declareren. De factuur wordt per  mail verstuurd, mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit aan te geven.

Voor u betekend het dat u niet met opzet gegevens achterhoudt. 

Ook u heeft verantwoordelijkheid voor uw eigen gezondheid. Ik ondersteun en adviseer u hier zo goed mogelijk bij. 

Verder ondergaat u de behandeling vrijwillig.

Mochten er omstandigheden voor doen in uw gezondheid die u niet vertrouwd, dan is het altijd van belang om contact op te nemen met uw huisarts. Als ik het niet vertrouw dan zal ik u adviseren om dit te doen.

De voetreflexPlus™ behandelingen zijn nooit ter vervanging van de reguliere zorg.

De massage:

Onder de massage wordt er meestal niet gesproken. Door even stil te zijn, staat u ook even stil bij u zelf. Hierdoor kan de massage diep bij u binnenkomen. Het stukje coaching en de voortgang van uw behandeling bespreken we voorafgaand aan de massage.

Het is van belang dat u een wijde broek draagt die kan worden opgestroopt tot boven uw knieën. U dient zelf twee grote handdoeken mee te nemen. Deze wordt gebruikt om de tafel te bedekken, en uw voeten in te pakken. U neemt plaats op de behandeltafel, waar de massage zal plaatsvinden. Het is van belang om na de behandeling voldoende water te drinken. Elke massage heeft een ontgiftende werking, zowel emotioneel als lichamelijk. Om het lichaam te helpen uitscheiden is het prettig om voldoende vers (het liefst warm) water te drinken. 

Nazorg:

Zoals u heeft kunnen lezen in bovenstaande alinea, kan een behandeling 'iets' losmaken. Gebeurt dit en u heeft hier vragen over, dan mag u mij altijd een bericht sturen. Nazorg en begeleiding vind ik erg belangrijk, zodat u transparantie heeft in uw proces. 

bottom of page